Sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,53 % vuonna 2023.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,34 % vuonna 2022.

Sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaan eikä yli 67-vuotiaan palkasta. Sairasvakuutusmaksua ei makseta yrittäjän palkasta, jos perusteena ei ole YEL-työtuloa.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,53 % vuonna 2021.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,34 % vuonna 2020.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 0,77 % vuonna 2019.